Hướng dẫn đặt hàng Online các sản phẩm của SUPERSTAR

Hướng dẫn đặt hàng Online các sản phẩm của SUPERSTAR. ĐẶT HÀNG QUA WEBSITE BƯỚC 1: Truy cập website https://superstarmatching3in1.com/ => Chọn danh mục sản phẩm cần đặt hàng BƯỚC 2: Thêm sản phẩm (màu) vào giỏ hàng, có thể thêm nhiều sản phẩm (màu). Nếu mua thêm sản phẩm ở danh mục sản phẩm khác =>  Click […]