216 Collection Dipping Powder

$1,728 $1,296


  • Buy Dipping Powder $6 (A Set)
  • Get Free Dipping Powder Clear (2oz)
  • Get Free 1 Sample Color
  • Get Free 1 Super Star Poster
  • ONLY Available when buying whole line
+ -

Share it:

Chương trình đặc biệt On Sale Dip, khi mua whole line 216 màu bột nhúng giá $7 giảm còn $6 x 216 màu = $1296 sẽ được tặng 01 Dipping Powder Clear (2oz) + 01 Color Charts + 01 Super Star Poster.

Note: LƯU Ý:

  • Apply when for order Whole line 216 colors Dipping Powder (Áp dụng khi mua full 216 màu bột)
  • The promotion will be stopped when run out of gift (Chương trình khuyến mãi sẽ dừng lại khi hết quà tặng)
  • The gift are not redeemable for cash (Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt)

17615 reviews for 216 Collection Dipping Powder

There are no reviews yet.

Be the first to review “216 Collection Dipping Powder”

Your email address will not be published.